(84+) 098 444 02 44 cskh@vaigiatot.com 588/19/1/4, Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông, Q, Bình Tân, Tp.HCM

Vải phi

Vải Phi may áo cưới
Vải Phi 04
Vải Phi 03
Vải Phi 02
Vải Phi 01
Vải phi mờ
Vải phi bóng
Vải phi Malaysia
Vải phi lụa
Vải phi bóng
Vải phi chất lượng cao

Thông tin ngành vải

Đối tác & khách hàng