(84+) 098 444 02 44 cskh@vaigiatot.com 588/19/1/4, Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông, Q, Bình Tân, Tp.HCM

Vải voan

Vải voan hồng nhung
Vải voan hồng có ánh kim
Vải voan kiếng nước
Vải voan cát kiếng
Vải voan cát
Vải voan the
Vải voan nhúng

Thông tin ngành vải

Đối tác & khách hàng